Financial lease

Is financial lease lenen of niet?

De kerk heeft zich in het verleden tegen veel dingen uitgesproken. Sommige punten houden we nog altijd sterk aan vast, omdat we vinden dat normen en waarden belangrijk zijn, maar andere punten zijn uitgedaagd door een veranderlijke maatschappij. Om het anders te zeggen: De standpunten die naar voren gebracht zijn, ook door kerkdata.nl, zijn inmiddels achterhaald. Ooit vertelden we dat het beter is om te sparen dan te lenen. Met de huidige economie is dat een dom advies, zeker wanneer je scherp in wilt spelen op de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Neem nou financial lease. Is dat lenen, en waarom zou dat slecht zijn?

 

Hoe staat kerkdata.nl hierin?

Kerkdata.nl werkt met vrijwilligers en twee van deze mensen hebben een auto van de zaak, via financial lease van Rosfinaciallease.nl, dat was ook een punt waarover veel gesproken is toen we begonnen aan dit onderwerp. Want eigenlijk zou de kerk tegen leningen moeten zijn. En daar knelde de schoen. Want is financial lease wel een lening, of is het eerder het in bruikleen hebben van een auto, die op het moment van het contract niet in jouw feitelijke eigendom is? We moesten al snel inzien dat financial lease niet alleen een uniek constructie is, we moesten ook toegeven dat het verstandiger was om te kiezen voor deze constructie wanneer je een flink wagenpark moet onderhouden. Want hoe doe je dat zonder een enorm budget en zonder leningen? Dat wordt een bijzonder lastig verhaal.

Al met al is het goed om de standpunten van de kerk te zien als richtlijnen, als basis voor de normen en waarden. Heb je het idee dat een standpunt uit de tijd geraakt is, praat hier dan eens over met de plaatselijke kerk, zodat de mensen daaruit kunnen leggen wat je in de wereld van vandaag kunt doen met het standpunt dat de kerk ingenomen heeft. Schrik niet wanneer er gezegd wordt dat het standpunt achterhaald is en niet meer klopt, de meeste kerkelijken worden steeds vrijer in de opvatting en begrijpen dat zij in een dynamische wereld leven. En ook dat is punten waard.